Niet te stoppen

vooruitgang

  1. Tijdens de tweede editie van de Ubbo Emmius-lezing
  2. stond het thema 'Niet te stoppen vooruitgang' centraal.
  3. Hierbij sprak Thomas Rosenboom over zijn romans Publieke Werken en De Nieuwe Man,
  4. waarin de industrialisatie van Noord-Nederland en het thema van onze lezing centraal staan.
  5. Vervolgens vertelde Beno Hofman over de invloedrijke familie Scholten
  6. en de belangrijke rol die het Scholtenconcern als eerste industriële multinational
  7. speeldein de economische en sociaal-culturele ontwikkeling van Groningen.Thomas Rosenboom

Sprekers 2019

Thomas Rosenboom (1956) is een gevierd auteur met tientallen werken op zijn naam. Tijdens de Ubbo Emmius-lezing sprak hij over zijn romans De Nieuwe Man en Publieke Werken, waarvan laatstgenoemde werd bekroond als één van de tien beste Nederlandstalige romans aller tijden. In beide werken speelt zowel Noord-Nederland als het thema 'Niet te stoppen vooruitgang' een centrale rol.

Beno Hofman (1954) schreef als stadshistoricus tientallen boeken over het verleden van Groningen en is voor het grote publiek vooral bekend van zijn tv-programma Beno's Stad. Hofman was als 'het geheugen van Groningen' de aangewezen persoon om de werken van Rosenboom te koppelen aan de Groningse industrie en de rol die de familie Scholten en hun enorme concern hierin speelden.Beno hofman